Valea Iadei - ROSCI 0262 -

INFORMAŢII GENERALE

Situl Natura2000 Valea Iadei este situat în nord-vestul României, la sud-est de municipiul Oradea, constituind limita dintre Munții Vlădeasa, Munții Pădurea Craiului și Munții Bihor. Aria protejată se întinde pe o suprafață de 2946 hectare, pe Valea Iadului amonte de Lacul Leșu, de la confluența cu Valea de Runc până în apropierea stațiunii Stâna de Vale, cuprinzând ambii versanți alături de numeroși afluenți.

Principalele căi de acces în zonă sunt reprezentate de DJ 108J,care face legătura între Remeți și Stâna de Vale. Acest drum este asfaltat de la Remeți până la Barajul Leșu, iar între Barajul Leșu și Stâna de Vale este degradat, fiind închis între Coada Lacului și Stâna de Vale în perioada iernii. În acest sit trenul nu reprezintă un mijloc de transport fezabil pentru acces, datorită faptului că halta Stâna de Vale se află la aproape 50 de km de stațiunea cu același nume, iar din Beiuș sunt aproape 30 de km până în stațiune. Accesul se poate face și dinspre Meziad, pe un drum recent realizat, însă nemodernizat. Nu în ultimul rând, pentru drumeții care preferă accesul per pedes, aria poate fi abordată atât dinspre Meziad (existând 2 trasee de acces în zonă, unul care duce la Coada Lacului și altul care duce la Stâna de Vale) cât și dinspre Parcul Natural Apuseni (prin intermediul diverselor trasee care duc la Stâna de Vale). Accesul per pedes este posibil și dinspre Masivul Vlădeasa pe trasee nemarcate sau dinspre Remeți, mai exact pe traseul care parcurge versantul stâng al Lacului Leșu și care pornește dinspre Valea Leșului. Aria este intens circulată de amatorii de cicloturism și mountain bike.

DSCN2675

Valea Iadului sau Valea Iadei?

Ambele!Cu toate că localnicii spun întotdeauna Iad sau Valea Iadului există surse care consideră corectă doar varianta ”Valea Iadei”. Atâta timp cât se face referire la aceeași locație denumirea este puțin importantă.

În cadrul ariei protejate Valea Iadei asociația noastră a realizat un traseu turistic omologat, denumit ”Circuitul Cascadelor”.

Valea Iadului își are o parte din izvoare în arealul celebrului izvor al minunilor. Apa care vine de la Stâna de Vale primește câțiva afluenți și după un curs tumultuos care traversează peisaje de vis formează cea mai mare și cunoscută cascadă din areal, cascada Iadolina, vizibilă în toată splendoarea ei și prin intermediul amenajărilor realizate de Aqua Crisius. Exceptând această cădere de apă, în sit sunt prezente și alte cascade, pe tributarii principali ai Iadului: Cascada Laia (Miss), Săritoarea Ieduțului, Vălul Miresei și Cascada Runcului.

Stâna de Vale este o stațiune de odihnă și tratament aflată în sudul sitului, fiind polul precipitațiilor în România, cu valori ce depășesc 1200-1400 mm anual.

În partea nordică a sitului este localizat Barajul Leșu, construit în anii ’70. În partea din amonte a amenajării hidrotehnice s-a construit un sat de vacanță care poartă denumirea, deloc întâmplătoarea ”Coada Lacului”. În ultimii ani nivelul Lacului Leșu a fost din ce în ce mai scăzut datorită unor intervenții care sunt necesare a fi realizate la nivelul barajului.

Înainte ca drumul forestier care însoțește cursul văii să fie construit între Stâna de Vale și Bulz (localitate aflată la confluența văii Iadului cu Crișul Repede) a funcționat o mocăniță. Urmele acestei căi feroviare înguste mai sunt vizibile datorită unor amenajări și traverse rămase din vremea respectivă (începutul anilor 1900).

Scroll to top