Betfia - ROSCI 0008 -

INFORMAŢII GENERALE

Situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului se află la aproximativ 9 km SE de Oradea, în apropierea satului Betfia, comuna Sânmartin, judeţul Bihor. Situl ROSCI0008 Betfia se întinde pe teritoriul comunelor Hidişelu de Sus, Oşorhei şi Sânmartin.

Rezervația naturală cu o suprafata de 5 ha aflată în partea nord-estică a satului Betfia reprezintă un depozit fosilifer din perioada geologică a pleistocenului timpuriu, prins în cambisoluri, aşa numitele argile roşii sau terra rossa și alcătuit din resturi fosile de carnivore mari, păsări, reptile sau insecte.

Locul fosilifer se află la aproximativ 300 m de marginea satului pe versantul sud-vestic al Dealului Şomleu, la mică distanţă de vârf, la 300 m altitudine, în calcare barremiene, în apropierea Avenului Betfia, cunoscut local şi sub numele de Hudra Bradii şi este cel mai cunoscut dintre toate punctele descoperite de pe Dealul Şomleului.

Avenul Betfia este parte integrantă a unui sistem subteran mai vast, care în prezent este distrus în bună parte. Avenul se deschide sub o arcadă şi are o adâncime verticală de aproximativ 60 m. Hudra Bradii prezintă şi o intrare superioară cu diametrul de 1 m, care debutează la a cota inferioară de -13 m în puţul principal. Puţul principal debutează în sala mare cu o dezvoltare de 35x18x20m, şi care prezintă un relief haotic cu blocuri de mari dimensiuni.

Betfia

Avenul a fost descoperit întâmplător, în 1898, de către muncitorul pietrar T. Marta, poreclit şi Brade, de unde provine şi cealaltă denumire a cavităţii, Hudra Bradii. Descoperirea s-a produs prin dinamitarea plafonului puţului de 54 m. Cealaltă intrare a fost deschisă tot prin dinamitare, în 1957 de către I. Urs.

Situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia, Sit de Importanţă Comunitară are o suprafaţă de 1748 ha şi include în întregime suprafaţa Rezervaţiei Naturale Locul fosilifer de pe Dealul Şomeului, fiind o
arie Protejată foarte importantă, declarată pentru habitatele 6250*- Pajişti panonice pe loess şi 8310-Grote neexploatate turistic. De asemenea, în zonă sunt multe specii de amfibieni şi reptile de interes national: buhaiul de baltă cu burtă galbenă, gușterul, brotăcelul, tritonul cu creastă, șarpele de alun, șarpele lui Esculap, vipera, etc.

Alte specii protejate din sit sunt: melcul carenat (Drobacia banatica), Carabus hampei,și toate speciile de lilieci care se adăpostesc în avenul Betfia. Dintre plante amintim ghimpele (Ruscus acculeatus) și orhidea Spiranthes spiralis.

Scroll to top