Săcueni - ROSCI 0220 -

INFORMAŢII GENERALE

Situl de importanţă comunitară ROSCI0220 Săcueni  se întinde pe o suprafață de 741.37 hectare.

Arealul sitului este localizat în partea de nord-vest a României, în Câmpia Ierului, care este o subdiviziune a Câmpiei Înalte a Someşului, aceasta la rândul ei reprezentând partea nordică a Câmpiei de Vest.

Din punct de vedere administrativ, arealul aparţine judeţului Bihor şi se suprapune teritoriului administrativ al oraşului Săcueni (de unde a împrumutat şi numele).

Limita ariei protejate este neregulată şi foarte sinuoasă, încadrând un areal suprapus culoarului de vale al Pârâului Sânnicolau şi al bazinelor hidrografice ale afluenţilor acestuia, Valea Pucioasa şi Valea Lacul Cicastău. Raţiunile care au stat la baza trasării limitei au fost de ordin faunistic, floristic şi de peisaj.

Din punct de vedere geomorfologic aria protejată Săcuieni se încadrează reliefului de câmpie înaltă.

Cele mai mari valori altitudinale se găsesc în partea nordică a ariei protejate acolo unde relieful descrie o uşoară înălţare şi unde se înregistrează 178 m, în timp ce minima altitudinală se înregistrează pe axul văii Sânnicolau, spre aval, la ieşirea acestuia de pe teritoriul ariei protejate şi are o valoare de 118 m.

DSCN3180

Principala rută de acces în şi dinspre arealul protejat este drumul naţional (DN19B) care face legătura între localităţile Săcueni de și Şimleul Silvaniei trecând prin Marghita. Acesta traversează partea nordică a ariei protejate chiar pe lângă Lacul Cicoş.

Situl Natura 2000 ROSCI 0220 Săcuieni este parte din Rețeaua Natura 2000. Aceasta este o rețea europeană de zone naturale protejate ce cuprinde un număr reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes pentru Uniunea Europenă. Ea a fost constituită, nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru păstrarea acestor bogății naturale pe termen lung, în vederea asigurării resurselor necesare dezvoltării socio-economice. Siturile Natura 2000, care constituie Rețeaua Natura 2000, sunt identificate și declarate pe baze științifice, conform procedurilor Directivei Păsări și Directivei Habitate a Uniunii Europene, cu scopul de a conserva cele mai importante tipuri de habitate.

Suprafaţa sitului este de 733 ha, conform Formularului Standard versiunea 2011, fiind actualizat la 741 ha, conform Formularului Standard versiunea 2016. Situl include rezervaţia naturală de interes naţional 2.184 Lacul Cicoş, situată în partea nordică a sitului. Suprafaţa ocupată de rezervaţia naturală este de 10 ha.

ROSCI0220 Săcuieni reprezintă o zonă naturală: mlaştini, turbării, terenuri arabile cultivate, păduri de foioase, ce conservă un habitat natural – galerii de salcie și plop – şi protejează specii importante din fauna şi flora Bihorului.

La baza desemnării sitului se află două specii faunistice buhaiul de baltă cu burtă roșie (Bombina bombina) şi ţestoasa de baltă (Emys orbicularis), precum şi o plantă rară, cunoscută sub denumirea populară de dediţel (Pulsatilla pratensis ssp. Hungarica).

Scroll to top